Opgaver

Restaurering af Sønderho Mølle

Opgaver løst igennem tiden

Jeg har løst mange forskellige opgaver igennem tiden og er heller aldrig bange for at prøve kræfter med en ny opgave. Herunder kan du se eksempler på hvad jeg kan hjælpe dig med.

 • Nye tømrerkonstruktioner i tage
 • Nye undertage til tegltage
 • Udskiftning af bjælker
 • Ny gavle og vindskeder
 • Udskiftning af døre og vinduer
 • Restaurering af døre og vinduer
 • Nye forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer – både med almindeligt glas og termoruder
 • Nye snedkermester køkkener
 • Etablering eller renovering af loftsværelser
 • Alt indenfor isoleringsopgaver
 • Nye udhuse, carporte og garager
 • Nye hegn og stakitter
 • Nye terrasser
 • Restaurering af møbler m.m.
 • Huseftersyn af forskellig karakter

Jeg deltager gerne i samarbejde med bygherrer m.k. om at finde løsninger og muligheder på såvel små som store byggesager. Jeg koordinerer ligeledes gerne med andre håndværkere. Jeg påtager mig dog ikke tegning- og ansøgningsarbejde. Til dette har jeg et netværk af arkitekter at henvise til hvis nødvendigt.

Specielle materialer og netværk

Jeg har igennem årene opbygget et mindre lager af gamle døre, låger, håndtag, beslag, glas m.m., der kommer især private kunder til gode i fredede og bevaringsværdige huse samt ved restaurerings projekter.

Dernæst har jeg mange kontakter til mindre og større specialvirksomheder inden for håndværk og materialer at trække på ved for eksempel restaureringsopgaver.